Smaller Default Larger

Narkose

Udover behandling i smerteklinikken har jeg samarbejde med

Ørelægerne:

Claus Jacobsen i Hjørring.
Ruta Jacobsen og Henrik Korsholm i Frederikshavn.
Jette Bønneland (http://www.oerelaegeaalborg.dk) og Merete Ipsen (http://www.doktoripsen.dk) i Aalborg.

I disse klinikker gives der narkose til bl.a. anlæggelse af dræn og polypfjernelse og hos nogle desuden til fjernelse af mandler.

 

INFORMATION OM NARKOSE:

Det er vigtigt at narkoselægen informeres om helbred: løse tænder evt. sygdomme, allergier, problemer ved tidligere narkoser, evt. tidl. narkoseproblemer hos pårørende.

Før helbedøvelse er det vigtigt at fastereglerne overholdes:

Man må spise og drikke frit indtil 6 timer før operation, herefter må der ikke indtages fast føde eller nogen former for mælkeprodukter.

Der må dog ammes indtil 4 timer før operation.

Man må drikke frit indtil 2 timer før operation, men aldrig nogen former for mælkeprodukter.

Man kan hvis ordineret indtage medicin/tabletter med lidt vand indtil 1 time før operation.

HVIS MAN HAR EN MAVESYGDOM ELLER ANDEN SYGDOM SOM FORSINKER MAVETØMNINGEN ER DET VIGTIGT AT MAN INFORMERER OM DETTE DA DET KRÆVER ANDRE FASTEREGLER.

Det er meget vigtigt at fastereglerne overholdes ellers er der risiko for at man kaster op under bedøvelsen, og det kan være livsfarligt !!

SMERTEBEHANDLING:

På de forskellige klinikker er der lidt forskel i smertebehandlingsrutinerne, men som hovedregel anvendes
Panodil (Panodil, Pinex, Pamol) som stikpille, tablet (givet i lidt vand) eller mixtur, evt. opløsningstablet.
Før operationen anbefales følgende:

Børn 0-1 år 125 mg
Børn 2-4 år 250 mg
Børn 4-11 år 500 mg
Voksne og Børn over 12 år 1 Gram

Evt. gives et gigtpræparat som fx. Voltaren.

Efter operationen doseres efter brugsanvisning eller efter lægens ordination.

Ved større indgreb med risiko for flere smerter giver narkoselægen nogen gange stærkere smertestillende direkte i en blodåre under og efter operationen.

Vanlig medicin: Evt. astmamedicin og epilepsimedicin tages som vanligt om morgenen som inhalation eller tabletter i lidt vand - dog mindst 1 time før operationen.

BEDØVELSEN:

De fleste bedøvelser vil blive indledt med barnet siddende på skødet af en af forældrene og herefter gives narkosen gennem en maske. Bedøvegasserne virker hurtigt, oftest under 1 minut. Det er også muligt at indlede narkosen gennem en nål sat i en blodåre, det gøres mest hos voksne.

Under indledningen med narkosegasserne kan der komme muskeltrækninger i arme og ben, dette er helt normalt og opfattes ikke af barnet.

Når barnet sover, venter de pårørende i venteværelset, man bliver kaldt ind i opvågningstuen straks efter operationen er slut og barnet sover som oftest stadig.

Barnet bliver ofte uroligt og ked af det når det vågner op, det skyldes restbedøvelse og at det kan gøre lidt ondt - det meste af narkosen er ude af kroppen efter ca. 10 minutter.

Børn skal være ledsaget af mindst 2 voksne.
Voksne skal være ledsaget at mindst 1 voksen.